Waarom de Meldcodetour?

Waarom de meldcodetour?

Vanaf 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode in werking getreden. De verbeterde meldcode biedt professionals een beroepsgroepspecifiek afwegingskader aan de hand waarvan ze een besluit kunnen nemen al dan niet te melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp te verlenen. VNG en Regioplan organiseren daarom in opdracht van het Ministerie van VWS de meldcodetour om:

  • de bekendheid van de verbeterde meldcode bij u als professional te vergroten
  • ervoor te zorgen dat meer professionals de meldcode toepassen, onder meer door te oefenen met gesprekvoering en het doorlopen van de stappen aan de hand van reële casuïstiek
  • de dilemma’s bij het toepassen van de verschillende stappen van de meldcode te schetsen en op zoek te gaan naar oplossingen 
  • de samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen te versterken 

..met als uiteindelijke doel om de veiligheid van slachtoffers van huiselijke geweld en/of kindermishandeling te vergroten.

Wat, waar & voor wie?

Wat?
De Meldcodetour gaat het hele land door. In samenwerking met de regionaal projectleiders van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis worden in verschillende regio's bijeenkomsten georganiseerd waarbij professionals uit allerlei beroepsgroepen samenkomen. Een bijeenkomst beslaat een dagdeel en bestaat uit een korte plenaire start, een aantal langere deelsessies waarin kleinere groepen aan de slag gaan met herkenbare casuïstiek en dilemma’s bij de toepassing van de meldcode. De afsluiting is kort en inhoudelijk waarbij deelnemers de gelegenheid krijgen om geleerde lessen te delen en actief worden gemotiveerd vervolgacties handen en voeten te geven.

Waar & wanneer?
De Meldcodetour loopt van september 2019 tot medio 2021. Kijk hieronder voor de datum en locatie van de bijeenkomst in uw regio.
Staat er nog geen bijeenkomst vermeld in uw regio? Dan is deze misschien nog in ontwikkeling. Zodra een bijeenkomst definitief is vindt u deze terug op deze website. Vul het contactformulier in als u een e-mail wilt ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is. 

Voor wie?
De meldcodetour wordt georganiseerd voor alle ‘meldcode-plichtige’ professionals.  Deze meldcodetour is er voor professionals die werkzaam zijn in de volgende sectoren:

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Kinderopvang
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdhulp
  • Justitie

Per regio wordt gekeken of er een focus gelegd wordt op specifieke begroepsgroepen.

Organisatie
De Meldcodetour wordt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport uitgevoerd door VNG Connect & Regioplan. Heeft u een vraag, neem dan gerust contact met ons op. 

Programma

Klik op de provincie in onderstaand kaartje

Selecteer een provincie: Selecteer een regio:  

Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Groningen Groningen Limburg Noord-en Midden Limburg Zuid-Limburg Zeeland Zeeland Noord-Holland Kennemerland Alkmaar-West Friesland Zaanstreek-Waterland Amsterdam-Amstelland Kop van Noord Holland Drenthe Drenthe Flevoland Flevoland Friesland Friesland Noord-en-oost-gelderland Noord-en-Oost-Gelderland Zuid-Holland Haaglanden Rotterdam Rijnmond IJsselland Zuid-Holland Zuid HollandsMidden gelderland Arnhem-Achterhoek Gelderland Zuid Twente West Veluwe Vallei Utrecht Hilversum Utrecht Overijssel IJsselland Noord-Brabant West Brabant Midden Brabant Zuidoost-Brabant Brabant Noordoost

Regio Alkmaar-West Friesland

Meldcodetour in Alkmaar/West-Friesland - samen werken aan veiligheid 

Op 3 maart en op 12 maart 2020 heeft de Meldcodetour Alkmaar/West-Friesland plaatsgevonden in Hoorn en Alkmaar. 

Maar liefst 250 professionals zijn kort plenair geinformeerd over de verbeterde meldcode. Het overgrote deel van de tijd zijn ze in kleinere groepen zelf actief aan de slag gegaan met het verbeteren van vaardigheden die nodig zijn voor het gebruik van de meldcode met als uiteindelijke doel een verhoging van de veiligheid voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. 


Regio Kennemerland

In september/oktober 2019 heeft de Meldcodetour plaatsgevonden in Kennemerland.

Bekijk hier het verslag van deze bijeenkomst. 


Regio Noord- en Oost Gelderland

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Midden Brabant

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Kop van Noord-Holland

Meldcodetour in Kop van Noord-Holland - samen werken aan veiligheid 

Op 4 februari 2020 heeft de Meldcodetour in Den Helder plaatsgevonden.

100 professionals zijn kort plenair geinformeerd over de verbeterde meldcode. Het overgrote deel van de tijd zijn ze in kleinere groepen zelf actief aan de slag gegaan met het verbeteren van vaardigheden die nodig zijn voor het gebruik van de meldcode met als uiteindelijke doel een verhoging van de veiligheid voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

 

 


Regio Rotterdam Rijnmond

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Twente

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Utrecht

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Zaanstreek-Waterland

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Zeeland

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Zuid-Holland Zuid

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Zuid-Limburg

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Zuidoost-Brabant

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Flevoland

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Friesland

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio West Veluwe Vallei

Inschrijven

Op dinsdag 10 november 2020 kunt u deelnemen aan een digitale werksessie.

U heeft de keuze uit 3 opties: 


Regio Arnhem-Achterhoek

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Gelderland Zuid

Inschrijven Tiel 17/9

Inschrijven Nijmegen 1/10

Meldcodetour huiselijk geweld en kindermishandeling

Waar:Mavo Linge college, Tiel
Wanneer: donderdag 17 september 2020
Hoe laat: inloop vanaf 15.30 uur. Start programma 16.00 -20.00 uur. 

Waar:Mondial college (locatie Meeuwse Acker), Nijmegen
Wanneer: donderdag 1 oktober 2020
Hoe laat: inloop vanaf 15.30 uur. Start programma 16.00 -20.00 uur. 

Doelgroep: alle professionals die werkzaam zijn in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en de kinderopvang van de regio Gelderland-Zuid

Programma


Regio Gooi en Vechtstreek

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Groningen

Inschrijven kan na de zomer!

Symposium Huiselijk geweld en kindermishandeling

Waar: UMCG (blauwe zaal), Groningen
Wanneer: woensdag 4 november 2020
Hoe laat: inloop met soep & brood vanaf 17.00 uur. Start programma 17.30 -21.30 uur. 

Programma


Regio Haaglanden

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio IJsselland

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Amsterdam-Amstelland

Inschrijven

Meldcodetour bijeenkomst - Samenwerken aan veiligheid

Waar:  Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 211-213, 1011 PG Amsterdam.
Wanneer: maandag 23 maart 2020
Hoe laat: inloop met een brood vanaf 12.30 uur. Start programma 13.00 -17.00 uur

Programma


Regio Brabant Noordoost


Regio Noord- en Midden Limburg

Inschrijven

Meldcodetour huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Waar:“t Raodhoes, Antoniusplein 2 - 5921 GV Venlo-Blerick
Wanneer: donderdag 29 oktober 2020
Hoe laat: inloop vanaf 16.30 uur. Start programma 17.00 -21.00 uur. 

Doelgroep: professionals die met ouderen werken in de regio Noord- en Midden Limburg

Programma


Regio West Brabant

Op 19 november 2019 heeft de Meldcodetour plaatsgevonden in West-Brabant. Ruim 100 professionals uit het onderwijs, gemeenten en de medische wereld zijn over de verbeterde meldcode geinformeerd en ze zijn zelf aan de slag gegaan met diverse dilemma's. 

Bekijk hier het videoverslag van deze bijeenkomst. 


Regio Hollands Midden


Regio Drenthe


Regio Hart van Brabant


Regio Hollands Midden

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Arnhem-Achterhoek

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Kop van Noord Holland

Inschrijven

Meldcodetour - samen werken aan veiligheid 

Waar: De Kampanje, Willemsoord 63, DEN HELDER
Wanneer: dinsdag 4 februari 2020
Hoe laat: inloop vanaf 13.00 uur. Start programma 13.30 -17.00 uur. 

Programma 4 februari 2020


Regio Hilversum

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Drenthe

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Drenthe.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Flevoland

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Flevoland.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Friesland

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Friesland

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Gelderland

Inschrijven Tiel 17/9

Inschrijven Nijmegen 1/10

Meldcodetour Kindermishandeling Gelderland-Zuid

Vanwege COVID-19 bieden we twee kleinschalige (max 45 per keer) mogelijkheden aan om de Meldcodetour bij te wonen, namelijk op:

* 17 september in de mavo van het Lingecollege in Tiel

* 1 oktober in het Mondial college (locatie Meeuwse Acker) in Nijmegen

Klik hier voor het programma of klik in het kaartje links op de bullet Gelderland-Zuid.

 

Groningen

Het symposium Huiselijk geweld en kindermishandeling in Groningen dat oorspronkelijk op 15 april 2020 zou plaatsvinden is vanwege de Covid-19 uitbraak verplaatst naar 4 november 2020. 

Klik in het kaartje links op de bullet van de stad Groningen voor het programma van deze bijeenkomst. De inschrijving zal voor de zomervakantie worden heropend en reeds aangemelde deelnemers krijgen een mail over de nieuwe datum. 

Noord-Brabant

Op 19 november heeft de Meldcodetour plaatsgevonden in de regio West-Brabant. Bekijk hier het verslag van deze bijeenkomst(en). 

Voor de andere regio's in de provincie Noord-Brabant is momenteel nog geen bijenkomst gepland. 

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Noord-Holland

Vanwege Covid-19 zijn we helaas genoodzaakt de Meldcodetour in de regio Amsterdam/Amstelland op 23 maart te verplaatsen naar het najaar van 2020. De exacte datum en de inschrijflink volgt. 

In de regio Zaanstreek zal in het najaar van 2020 een bijeenkomst voor geboorteprofessionals worden gerealiseerd. Datum en locatie volgen. 

Verder hebben we in deze provincie 3 bijeenkomsten gerealiseerd in de regio Noord-Holland Noord en Alkmaar/West-Friesland. Mogelijk volgt er een vierde bijeenkomst in 2021. Zodra dat het geval is verschijntt deze bijeenkomst op de website. 

In de regio Kennemerland hebben reeds 5 bijeenkomsten plaatsgevonden. 

 

Overijssel

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Overijssel.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Limburg

Inschrijven

Meldcodetour huiselijk geweld en oudermishandeling

In Noord- en Midden Limbur bieden we op 29 oktober 2020 een bijeenkomst voor professonials die met ouderen werken aan. 

Klik hier voor het programma of klik in het kaartje links op de bullet Noord- en Midden Limburg.

Utrecht

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Utrecht.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Zeeland

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Zeeland.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Zuid-Holland

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Zuid-Holland.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Nieuws & terugblik

Wees alert op de thuissituatie - handige factsheet van de Rijksoverheid

26-05-2020

De meldcodetour is gestart!

Bekijk hier het videoverslag van de Meldcodetour in West-Brabant

Bekijk fotoverslag van West Brabant

18-02-2020

Contact