Waarom de Meldcodetour?

Waarom de meldcodetour?

Vanaf 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode in werking getreden. De verbeterde meldcode biedt professionals een beroepsgroepspecifiek afwegingskader aan de hand waarvan ze een besluit kunnen nemen al dan niet te melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp te verlenen. VNG en Regioplan organiseren daarom in opdracht van het Ministerie van VWS de meldcodetour om:

  • de bekendheid van de verbeterde meldcode bij u als professional te vergroten
  • ervoor te zorgen dat meer professionals de meldcode toepassen, onder meer door te oefenen met gesprekvoering en het doorlopen van de stappen aan de hand van reële casuïstiek
  • de dilemma’s bij het toepassen van de verschillende stappen van de meldcode te schetsen en op zoek te gaan naar oplossingen 
  • de samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen te versterken 

..met als uiteindelijke doel om de veiligheid van slachtoffers van huiselijke geweld en/of kindermishandeling te vergroten.

Wat, waar & voor wie?

Wat?
De Meldcodetour gaat het hele land door. In samenwerking met de regionaal projectleiders van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis worden in verschillende regio's bijeenkomsten georganiseerd waarbij professionals uit allerlei beroepsgroepen samenkomen. Een bijeenkomst beslaat een dagdeel en bestaat uit een korte plenaire start, een aantal langere deelsessies waarin kleinere groepen aan de slag gaan met herkenbare casuïstiek en dilemma’s bij de toepassing van de meldcode. De afsluiting is kort en inhoudelijk waarbij deelnemers de gelegenheid krijgen om geleerde lessen te delen en actief worden gemotiveerd vervolgacties handen en voeten te geven.

Waar & wanneer?
De Meldcodetour loopt van september 2019 tot medio 2021. Kijk hieronder voor de datum en locatie van de bijeenkomst in uw regio.
Staat er nog geen bijeenkomst vermeld in uw regio? Dan is deze misschien nog in ontwikkeling. Zodra een bijeenkomst definitief is vindt u deze terug op deze website. Vul het contactformulier in als u een e-mail wilt ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is. 

Voor wie?
De meldcodetour wordt georganiseerd voor alle ‘meldcode-plichtige’ professionals.  Deze meldcodetour is er voor professionals die werkzaam zijn in de volgende sectoren:

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Kinderopvang
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdhulp
  • Justitie

Per regio wordt gekeken of er een focus gelegd wordt op specifieke begroepsgroepen.

Organisatie
De Meldcodetour wordt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport uitgevoerd door VNG Connect & Regioplan. Heeft u een vraag, neem dan gerust contact met ons op. 

Bijeenkomsten

Bekijk hieronder het programma per regio.

Nieuws & terugblik

Wees alert op de thuissituatie - handige factsheet van de Rijksoverheid

26-05-2020

De meldcodetour is gestart!

Bekijk hier het videoverslag van de Meldcodetour in West-Brabant

Bekijk fotoverslag van West Brabant

18-02-2020

Contact